»Et ægte mester­værk«
– Jimi Hove

»Hjerte­gribende fortælling«
– Litteratursiden

»En stærkt med­rivende bog«
– Miki Vanggaard

»Bogen gør ondt at læse«
– Halsnæs Avisen

»Aldrig har jeg læst en bog, der er så vel­skrevet«
– Christine Manicus

»Bogen er barsk«
– Bogrummet

»Ramt på hele følelses­registret«
– Ditte Harbæk

»Den vil give håbet tilbage til nogen, der kun ser mørke«
– Helle Bust Løvkvist

»Jeg har grædt, haft gåse­hud og grinet«
– Gurli Anker

»Råt og ubarm­hjertigt«
– Irene Rasmussen

»Bidrager med en ekstra dimen­sion«
– Rina Mai Mikkelsen

»Et brag af en debut­roman«
– Poul Erik Larsson


Se trailer

Et nyt stort talent inden for dansk litteratur er født. Lasse Løager viser her med sin debutroman, at han er gjort af et helt særligt stof. Både som forfatter og som menneske besidder han unikke og store talenter. Og dette er kun begyndelsen fra denne talentfulde forfatter. En mand – og en bog – du ikke kan komme uden om!

Se traileren til Skyggefald, oplæst af skuespiller Jens Arentzen, her.

Køb “Skyggefald”

Køb Skyggefald

Vestjyl­land. En dyb håb­løs­hed for­føl­ger hoved­per­so­nen, Tom­my, der vok­ser op i en dys­funk­tio­nel fami­lie. I jag­ten på accept og kær­lig­hed fra sin kata­to­ni­ske mor og flug­ten fra de spø­gel­ser, der føl­ger i kølvan­det på fade­rens dra­ma­ti­ske død og bro­de­rens van­røgt, begi­ver han sig ud på en fare­fuld, indre rej­se der skal defi­ne­re hans for­hold til sig selv og sine omgi­vel­ser.

SKYGGEFALD er en grum, men også smuk skil­dring af et liv præ­get af ensom­hed, afmagt og selv­had. Om det at være ander­le­des hvor det ikke er til­ladt at være det. En histo­rie om at miste det ene­ste san­de hol­de­punkt i livet og der­næst evnen til at tro på det gode. Las­se Løa­ger har med sin hjer­teskæ­ren­de debut­ro­man des­u­den for­må­et at bry­de et tabu om et fun­da­men­talt til­lids­brud og den efter­føl­gen­de hævntørst, der bli­ver domi­ne­ren­de, når et barn er ble­vet gjort fortræd. På den vær­st tæn­ke­li­ge måde.

Køb bogen

skyggefald_cover

Forfatteren fortæller

»Jeg var 12-13 år gammel og var begyndt at være en del af det slæng, som de andre ikke må lege med. Vi kunne godt lide at købe øl og drikke dem, og smøger og så selvfølgelig ryge dem, og vi lavede mange forskellige ting – men litteratur var ikke en af de ting.«

Hør forfatteren bag Skyggefald, Lasse Løager, fortælle om sin opvækst og baggrunden for bogens opståen.

 

Kontakt